La proposta de Constituïm (5): la participació ciutadana

Per: Joan Fonollosa

L’article 2 de la proposta de Constitució diu que “La forma política i jurídica d’organització de l’Estat és la república ciutadana i participativa”. Als dos articles anteriors he explicat què vol dir “ciutadana” i com proposem de fer-ho: són els ciutadans qui té sempre la darrera paraula, a través d’eleccions, ordinàries o de revocació. En aquest article explicaré què entenem per participativa.

Participativa vol dir que els ciutadans tenen a l’abast eines per participar directament en les decisions polítiques més enllà de triar uns representants que s’ocupin de la gestió ordinària. Per fer-ho, la nostra proposta de Constitució preveu tres eines al seu Títol Setè: dues de principals (referèndums i ILP) i una addicional, les consultes.

Seguir l’enllaç a l’article | Via L’Unilateral

La proposta de Constituïm (2): la llengua

Per: Joan Fonollosa

Que el català i l’aranès necessiten una protecció especial i han de ser llengües oficials de la República és cosa que no discuteix ningú, em sembla; per tant no hi dedicaré més espai. Tampoc no en dedicaré més a la llengua de signes catalana que “és objecte d’ensenyament, protecció i respecte” segons mana l’article 50.3. I és que en realitat quan es parla de “la llengua” no es parla del català, sinó del castellà.

Parlem del castellà, doncs. Ja a l’article 3.2 diu: “Es reconeix a la llengua castellana un estatus jurídic especial, com a patrimoni cultural i de cohesió que cal respectar, garantir i protegir”. I aquest precepte és abans fins i tot que el referit a l’aranès que és al 3.3. Per tant, res d’“anorrear” el castellà com alguns diuen, amb més mala fe que informació.

Seguir llegint l’article | Via L’Unilateral

New draft of Constitution for the next state in Europe, to debate at the Club Cosmos, Washington DC

BY THE PEOPLE FOR THE PEOPLE:

Catalonia creates Europe’s newest constitution.

What will independent Catalonia’s constitution look like? Get to know the draft of this constitution firsthand, a text prepared by Catalan civil society with over 3.400 intellectual contributions during 16 months of deliberations. The proposal, designed for a new European state, facilitates broad citizen participation in the affairs of the state, ensures strict compliance with the Earth Charter and guarantees respect to human rights, making the most innovative European constitution to encourage the debate.

Presented by Eduard Peris, a member of CONSTITUÏM.

‘Constitución catalana’: Sólo los nacidos antes del 77 podrán emplear el español ante la administración

Per: 

La presidenta del parlamento autonómico catalán, Carme Forcadell, ha recibido con todo el boato que requería la ocasión un ejemplar de la propuesta de Constitución para la república elaborada por un grupo de 17 personas (abogados, ingenieros y periodistas) que se autodenominan Constituïm. En el texto, se prevé un república presidencialista, sin ejército y con el catalán y el aranés como idiomas oficiales. El español, en cambio, tendría un “estatus jurídico especial“, según el proyecto de norma, que “garantizaría” el derecho de los nacidos antes de 1977 a utilizar el español, tanto oral como escrito, en sus comunicaciones con las instituciones públicas.

Seguir leyendo  | Via Libertad Digital

Contacta amb nosaltres

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a
[email protected]