• Home
  • Notícies
  • “Pensionistes i pensions actuals i futures”, per Sebastià Sardiné

“Pensionistes i pensions actuals i futures”, per Sebastià Sardiné

les dades. A Espanya són pensions contributives la jubilació, la viduïtat, la incapacitat permanent, l’orfandat i prestacions a famílies civils i militars. La població d’Espanya el 31.12.2016, segons l’IEC, és de 46.557.008 habitants; a Catalunya 7.522.596, un 16,2% de la població total. Cotitzants a Espanya, segons INE: 18.508.100, que representen un 58.95% de taxa d’activitat (a Catalunya el 61,64%), amb 4.237.800 aturats, taxa d’atur del 18,63% (a Catalunya 14,85%).

A Catalunya, hi ha 3.202.600 ocupats i uns 558.500 aturats. De jubilats a Espanya en som uns 8.610.000 més 865.000 d’altres pensionistes. Catalunya té aproximadament 1.085.000 jubilats més uns altres 610.000 pensionistes. La pensió mitjana és de 918€/mes. Funcionaris: mitjana a Espanya, 13.62%; a Catalunya, el 8,53%. D’aquests, 0,8% treballen per a l’Estat, 5,15% ho fan per a la Generalitat i 2,58% per a l’Administració local. Extremadura té un 23, 45% de funcionaris, i d’aquests el 5,53% treballa per a l’Estat, l’11,22% per a la Comunitat autònoma i un 6,70% per l’Administració local.

El sistema actual. Tot i estar l’economia en recuperació, amb llocs de treball temporals i a temps parcial, la recaptació amb què es paguen les pensions no augmenta. El sistema és perillosament deficitari.Espanya deu el 100% del seu PIB, amb importants costos financers i deute públic. Hi ha molt de deute social ajornat de difícil cobrament, d’aquí que cal complementar el pagament de pensions amb el fons de reserva de la Seguretat Social (SS) a punt d’esgotar-se. L’ocupació és precària o nul·la en joves fins a 30/40 anys que voten noves esquerres, i l’ocupació és gairebé irrecuperable si estàs aturat i tens més de 45 anys. Això no ajuda a la recaptació.

 

Seguir l’enllaç a l’article | Via Lliure i Millor

Contacta amb nosaltres

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a
[email protected]